Det danske børnevaccinationsprogram


Alder Vaccination
3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og Pneumokokvaccine
5 mdr.  ** difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og Pneumokokvaccine
12 mdr. ** difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og Pneumokokvaccine
15 mdr. MFR 1
4 år  ** MFR 2
5 år ** difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år Til piger HPV , 1. og 2. vaccine

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde, evt. i form af MFR-vaccination.

**  )       Angiver samtidig børneundersøgelse.
VACCINATION MOD LIVMODERHALSKRÆFT

Den 1. januar 2014 indførtes ændrede aldersgrænser i det eksisterende tilbud om gratis HPV (human papilloma virus)-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram.

Som tidligere tilbydes gratis  HPV-vaccine til alle piger, når de fylder 12 år, men tilbuddet er blevet udvidet således, at vaccinationerne kan gives indtil 18 år (mod tidligere 15 år).
For den tovalente vaccine (Cervarix®) er minimumsintervallet mellem de to doser 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 5 måneder. Fra 15 år og derover gives tre doser på hver 0,5 ml – ved måned 0, 1 og 6.

Unge kvinder, der har haft deres seksuelle debut, kan fortsat have effekt af at blive vaccineret. Enten fordi de endnu ikke er smittet med HPV, eller fordi de ikke er smittet med alle de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod.

Ny HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
Som en del af det danske børnevaccinationsprogram vil 12-årige piger nu blive tilbudt en HPV-vaccine, der dækker flere HPV-typer. Statens Serum Institut har netop afsluttet et udbud om en ny vaccine, og vinderen blev en såkaldt ni-valent type, der beskytter mod 90 % af de typer af HPV, der giver livmoderhalskræft. Vaccinen bliver markedsført under navnet Gardasil ® 9.
Forventet programstart er 1. november 2017.

Da der ikke er udført studier, som har undersøgt sikkerheden, antistofniveau eller vaccineeffektivitet af en kombination af de tre HPV-vacciner, anbefales det at færdiggøre vaccinationsprogrammet med den vaccine, man er startet med.
Det vil sige, at unge kvinder, som er startet med Cervarix®, skal gennemføre hele vaccinationsprogrammet med Cervarix®.

Kvinder over 18 år kan efter aftale vaccineres til privattakst.


INFLUENZAVACCINATION

Influenzavaccination begynder i 2019 d. 1/11 og slutter d. 15/1 2020.

Den  er  gratis, hvis du er over 65 år, er førtidspensionist eller ved visse  kroniske sygdomme samt gravide i 2. og 3. trimester.
Tilbuddet gælder mellem 1. oktober og 31. december, dog for gravide i 2. og 3. trimester  indtil 1/3.