Det danske børnevaccinationsprogram


Alder Vaccination
3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og Pneumokokvaccine
5 mdr.  ** difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og Pneumokokvaccine
12 mdr. ** difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og Pneumokokvaccine
15 mdr. MFR 1
4 år  ** MFR 2
5 år ** difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år Til piger HPV , 1. og 2. vaccine

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde, evt. i form af MFR-vaccination.

**  )       Angiver samtidig børneundersøgelse.
VACCINATION MOD LIVMODERHALSKRÆFT

Den 1. januar 2014 indførtes ændrede aldersgrænser i det eksisterende tilbud om gratis HPV (human papilloma virus)-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram.

Som tidligere tilbydes gratis  HPV-vaccine til alle piger, når de fylder 12 år, men tilbuddet er blevet udvidet således, at vaccinationerne kan gives indtil 18 år (mod tidligere 15 år).

Efter 1. september 2019 tilbydes også gratis HPV vaccination til DRENGE, som pr. 1. juli 2019 er fyldt 12 år. tilbuddet gælder ligeledes som hos pigerne til 18 år.
Der anvendes nu igen Gardasil 9, som dækker for flest HPV-typer.


Personer over 18 år kan aftale HPV-vaccination til privattakst, som er 420 kr + vaccinernes pris på apoteket.


INFLUENZAVACCINATION

Influenzavaccination begynder i 2019 d. 1/11 og slutter d. 15/1 2020.

Den  er  gratis, hvis du er over 65 år, er førtidspensionist eller ved visse  kroniske sygdomme samt gravide i 2. og 3. trimester.
Tilbuddet gælder mellem 1. oktober og 31. december, dog for gravide i 2. og 3. trimester  indtil 1/3.

PNEUMOKOKVACCINATION

Se nedenstående tabel 1 fra Statens Serum Instititut, er du i tvivl hjælper vi med fortolkning af reglerne.


Tabel 1: Oversigt over grupper med særlig høj og forhøjet risiko for IPV og mulighed for klausuleret tilskud