Gode råd før konsultation

Medbring altid sygesikringskortet, også til børn.
Hvis barnet skal undersøges for mulig infektionssygdom, bedes  temperaturen målt før henvendelsen.

Ved kørekortattest skal du medbringe nyt foto. Husk evt. kørebriller. Kontaktlinserne skal fjernes ved synstesten, husk nye linser eller briller til bagefter.

Ved celleskrab bedes du have datoen for sidste menstruation klar.

Konsultation foregår efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 10.30-12.00 og 13.00-15.15.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom skal helst aftales i telefontiden kl 8-8,30, alternativt med sekretæren senere på dagen.

Du har medansvar ved at ringe og få svar på blodprøver og andre prøver. Det er vigtigt, at vi er fælles om at huske beslutninger om kontrolbesøg. Hvis indkaldelse til sygehuset udebliver i mere end 2 uger, bedes du kontakte os eller den afdeling, du er henvist til.

Telefonkonsultatation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-08.30. Her sidder alle lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk almindelig tidsbestilling foregår via sekretæren mellem klokken 10.00 og 15.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling
I tidsrummet 10.00-15.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger samt oplyser resultatet af rutineprøver og simplere  undersøgelser.
Du kan også bestille tid via vores hjemmeside. Se under menu punktet SELVBETJENING.

Receptfornyelse
Receptfornyelser på fast medicin foregår  ved sekretær kl. 10 – 15.
Du kan også via hjemmesidens receptmodul bede om receptfornyelse på fast medicin. Det kræver dog at der i mellemtiden ikke er skiftet varenummer. Receptfornyelse bør ikke foregå ved mail til lægen.

Der gælder særlige forhold vedr. vanedannende medicin pga. nye regulativer  Sundhedsstyrelsen.

Åben blodprøvetagning:  Forud aftalte blodprøver kan foregå uden tidsbestilling i tidsrummet 8,00-9,00 ved sygeplejerskerne på 1. sal. Sygesikringskortet skal stadig scannes ind ved ankomsten, inden man går op og tager plads i venteværelset på 1. sal.

Sygebesøg 
Sygebesøg aftales normalt med lægen i telefontiden kl. 8.00 – 8:30.00.
Besøget vil som regel blive aflagt om formiddagen.

Akut sygdom
Vi har primært konsultation for akutte sygdomme mellem kl  9,00-10,00.
Der er altid i tilfælde af senere opstået akut sygdom mulighed for at tale med en af lægerne indtil kl.16.00.

Ved alvorlig hastende sygdom ringes på vores akut tlf-nr. 29 28 97 38.

Ved livstruende sygdom ring 112.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Mails til lægen vil blive besvaret hurtigst muligt indenfor 5 dage. Brug derfor ikke mailen til akutte henvendelser. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen.

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 11 31 31.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.
Her kan du også finde gode råd og vejledning.