Er du i behandling med AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til en årlig kontrol hos din læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har over for os indskærpet, at ordination af den type medicin skal foregå ved personlig konsultation, og at patient og sygeplejerske/læge dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

Hvis det er mere end et år siden, du har talt om denne behandling med din læge, vil sygeplejersken give dig en konsultationstid til en sådan samtale. Denne konsultation kalder vi en årskontrol og fokus for samtalen er udelukkende denne behandling.

Ny tilmeldte patienter
Vi er altid interesserede i at modtage din journal fra den tidligere læge. Da du skal give tilladelse til dette, vil vi derfor bede dig
ringe til din tidligere læge mhp. overførsel af journaloplysningerne.

Adresseændring
Ved ændring af adresse og telefonnummer bedes du underrette os. Vi bliver ikke automatisk opdaterede via folkeregisteret.

Er der noget jeg selv skal betale for?
Vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser og influenzavaccinationer til yngre raske personer er til privattakst.  Influenzavaccination er  gratis, hvis du er over 65 år, eller førtidspensionist eller lider af bestemte kroniske  kroniske sygdomme.
Sygemeldinger til arbejdsgivere og skoler, motorattest og rejseafbudsattest m.m. skal man selv betale

Holder vi tidsaftalen
Vi tilstræber at holde tiden, men akut sygdom hos patienter kan forrykke tidsplanen. Vi beder om forståelse, hvis vi er forsinkede.
Under ferieafvikling er vi halvt bemandede og beder om ekstra forståelse.