Attester Privat. Priser er incl. moms
Kørekortattest 600
Mulighedserklæring 750
Ansøgning om handicapskilt 250
Fritagelse/fravær under udd. eller eksamen 400
Dykkerattest alm. 500
Dykkerattest udvidet 750
Sygemelding (friattest) 750
Erklæring om helbred i forb, med løb, konkurrencer mv 600
Lægeattest til USA, studierejse, au pair, mv dertil kommer vaccinationer + evt. blodprøver 2.400,00
Ansøgning om enkelttilskud 250
Attest v. afbestilling af rejse 600
Medicinattest i forbindelse med rejse 600
Administrationsgebyr + kopi af egen journal 0
Adoptionsattest 1. gang 1.000,00
Adoptionsattest 2. gang 500
Værgemålsatest 1.500,00
Attest vedr. natarbejde 1.200,00
Kapitalpensionsattest 0
Instrukt til børnehave/institutioner 0
Øvrig attester 600 pr påbegyndt kvarter. 600
Henvisning til sundhedsforsikring via anmodning 600
Attester forsikring. Prisen er excl moms
FP 100 Helbredsattest
FP 140 Gruppeliv
FP 220 lipid og bt 1000
FP230 HIV 800
FP300 Begyndelsesattest 1000
FP 350 Status forsikring 1400
FP 360 nakke hals 1600
FP 401 nedsat erhvervsevne 1 1300
FP402 nedsat erhvervsevne 2
FP 410 Funktionsattest 1000
FP 420 bryst og lænderyg 1600
FP 430 skulder overarm 1600
FP 440 : 1600 kr. 1600
FP 450 : 1200 kr. 1200
FP 400 : 1200 kr. 1200
FP 460 hofte/lår 1400
FP 470 knæ 1600
FP 480 fod underben 1600
FP 490 tæer mellefod fodrod 1500
FP 500 øje
FP 510 hørelse
FP 610 : 750 kr. 750

.