Ny- tilmeldte patienter :
Vi er altid interesserede i at modtage din journal fra den tidligere læge. Da du skal give tilladelse til dette, vil vi derfor
bede dig ring til din tidligere læge mhp. overførsel af dine journaloplysninger til os. 

Adresseændring
Ved ændring af adresse og telefonnummer bedes du underrette os. Vi bliver ikke automatisk opdaterede via folkeregisteret. 

 Ahængighedsskabende medicin:

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, , skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til en
årlig kontrol hos din læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har over for os indskærpet, at ordination af den type medicin skal foregå ved personlig konsultation, og at patient og sygeplejerske/læge dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

Hvis det er mere end et år siden, du har talt om denne behandling med din læge, vil sygeplejersken give dig en konsultationstid til en sådan samtale. Denne konsultation kalder vi en årskontrol og fokus for samtalen er udelukkende denne behandling.

 

Er der noget jeg selv skal betale for?
Influenzavaccinationer til yngre raske personer er til privattakst.  Influenzavaccination er  gratis, hvis du er over 65 år, er førtidspensionist uanset alder eller lider af bestemte kroniske  kroniske sygdomme.

For nuværende er Pneumovaxvaccination gratis til alle over 65 år (beskytter mod visse former for lungebetændelse)
Lægeerklæringer til arbejdsgivere, uddannelsessteder,  motorattest, rejseafbudsattest, lægeerklæringer ifm. rejser m.m. er til privatbetaling.
Prisen sættes efter tidsforbrug og taksten er 500 kr  for hver påbegyndt kvarter, oven i kommer momstillæg på 25%.
Attest til arbejdsgiver refunderes i nogle tilfælde af arbejdsgiveren.