Praksisreservelæger
I perioder kan du møde en læge, som er 6-12 måneder i lægepraksis som led i sin videreuddannelse.
Der er tale om færdiguddannede læger fra universitetet, som videreuddanner sig under vores supervision.

Lægestuderende
1-2 gange om året er der i lægepraksis en lægestuderende, som gerne skal med i konsultationen for at lære.
Den lægestuderende kan have enkelte små konsultationer, som altid umiddelbart efterfølgende bliver konfereret med en
ældre læge. Hvis du IKKE ønsker studentens tilstedeværelse, skal du blot sige til.