.
For nye brugere gælder følgende:

Tryk på “SELVBETJENING” foroven eller ikonet her til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal.

For at blive bruger af hjemmesidens e-portal, skal lægehuset være bekendt med din korrekte e-mail adresse. Ring evt. til sekretæren med oplysning herom på tlf. 8694 3322.
Alle familiemedlemmer, inkl. børn, som er patient hos os skal oprettes under eget CPR-nummer, således at al henvendelse sker i det korrekte CPR-nummer.

Aht. digital sikkerhed bruges dobbeltgodkendelse ved log in, og det fungerer over din mail.