Uddannelseslæger

Mette Wemmelund begynder d. 01.06.2019 hos os i  en fase 3 uddannelsesstilling. Hun har 9 års erfaring fra lægearbejde i almen praksis og på sygehuse. .
Fra 1. februar 2017 til 1. juli var  uddannelseslæge Signe Wiggers ansat fast hos. Hun er under hoveduddannelse til speciallæge i almen medicin og er nu tilbage hos os  i fase 2 stilling i 6 mdr fra d. 1. februar 2020.

Vikar

Anna Grau, som tidligere har været uddannelseslæge hos os, vikarierer nu 2-3 dage ugentligt. Hun er færdiguddannet speciallæge i almen medicin. Primo januar har vi også ansat speciallæge Camilla Berthelsen som vikar ca. 2 dage ugentligt.

Celleskrab kan nu bookes hos sygeplejerske Britt Kühlwein

Blodprøver skal være taget før kl. 14,00 så tid hertil skal ikke ligge efter kl. 13,45.


MFR-vaccination til voksne

-Oprettet 5. marts 2019

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge under 18 år vaccineres mod mæslinger som en del af børnevaccinationsprogrammet, og at alle ikke-immune voksne vaccineres. Vaccinationen er gratis til disse grupper.

I februar måned har der været 5 tilfælde af mæslinger i Danmark. Alle 5 tilfælde er smittet med det samme mæslinge-virus og er dermed sandsynligvis en del af den samme smittekæde.

Der er fortsat tale om få tilfælde, og de aktuelle tilfælde giver ikke anledning til ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination mod mæslinger til hverken børn eller voksne. Men tilfældene gør det aktuelt at minde om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Information til læger om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod mæslinger