Telefontid

Vi har ændret telefontiden så alle telefonopkald visiteres via sekretæren. Der visiteres efter behov til akuttid, opringning fra lægen samme dag eller almindelig konsultation næste ledige tid. Der er fortsat mulighed for at komme til at tale med sin læge på dagen, men det er efter forudgående aftale med sekretæren.

Lægestuderende

Vi har tilknyttet et hold på 5 lægestuderende der er i lægehuset på skift. De varetager primært blodprøver, hjertekardiogram mv.

Ny sekretær

Vi har ansat Lisbeth Andersen der starter pr 24.09.2021 for at imødekomme de lange ventetider i telefonen.

Vanedannende medicin

Fornyelse sker kun ved personligt fremmøde efter Sundhedsstyrelsens anvisning. Under corona pandemi har Sundhedsstyrelsen accepteret at fornyelse kunne foretages pr telefon. Der er nu igen fokus på at alt recpetfornyelse sker ved fremmøde. Man kan få fornyet sin faste vanedannende medicin til tiden ved konsultation ved sygeplejeske.